Instagram nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

„Ági termékelőny nyereményjáték”

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, ennek értelmében üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

  1. A játék Szervezője

Az „Ági termékelőny nyereményjáték” szervezője az Ital Magyarország Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23, cégjegyzékszám: 01 09 936665), emellett a játék kizárólagos szervezője és adatkezelője is.

  1. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2021.02.12. – 2021.02.15  14:00

  1. Résztvevők

A játék meghirdetése az Ági szörp Facebook és Instagram oldalán történik. A játékban való részvétel önkéntes, viszont csak a 18 év feletti személyek vehetnek részt a soroslásban. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Ital Magyarország Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. A nyereményjáték menete:

-Kövesd az @agiszorp Instagram oldalát

-Kommentben írd meg a hagyományos szörpjeink 3 termékelőnyét

  1. A nyeremény

-5 darab Ági ajándékcsomag, mely 6 palack általad választott ízű hagyományos 0,7 literes Ági szörpöt tartalmaz.

  1. A nyertesek kiválasztása

Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2021.02.15 14:00

A nyeremény sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a Be social számítógépes program használatával.

Az 5 győztes nevét Instagram storyban és posztban egyaránt közzé tesszük. A nyertesnek 72 órán belül megadni postázási adatait. Amennyiben 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, úgy pótnyertes lép a helyébe, akit a sorsolás alkalmával szintén kisorsolt a lebonyolító.

  1. A nyeremények átadása

A nyereményt postai úton kézbesíti a Szervező, melyre 45 nap áll a rendelkezésére.

  1. Egyéb szabályok

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező nem felelős a hamisan, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár.