Ági nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

Ági ” Gyereknapi nyereményjáték ” nyereményjáték

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, ennek értelmében üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

  1. A játék Szervezője

A „ Gyereknapi nyereményjáték ” szervezője az Ital Magyarország Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23, cégjegyzékszám: 01 09 936665), emellett a játék kizárólagos szervezője és adatkezelője is.

  1. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2021.05.30. – 2021.05.31. 

  1. Résztvevők

A játék meghirdetése az Ági szörp Facebook és Instagram oldalán történik. A játékban való részvétel önkéntes, viszont csak a 18 év feletti személyek vehetnek részt a soroslásban. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Ital Magyarország Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. A nyereményjáték menete:

-Írd meg a kép alá kommentben a feladvány helyes megfejtését.

  1. A nyeremény

Facebook:

  • 10 db Ági kulacs

Instagram:

  • 10 db Ági kulacs

A nyertesek kiválasztása

Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2021.06.01.

A nyeremény sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a Be social számítógépes program használatával.

A 10 Instagram győztes nevét Instagram storyban közzé tesszük. A 10 Facebook győztes nevét az eredeti poszt kommentszekciójában tesszük közzé. A nyertesnek 72 órán belül megadni postázási adatait. Amennyiben 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, úgy pótnyertes lép a helyébe, akit a sorsolás alkalmával szintén kisorsolt a lebonyolító.

  1. A nyeremények átadása

A nyereményt postai úton kézbesíti a Szervező, melyre 45 nap áll a rendelkezésére.

  1. Egyéb szabályok

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező nem felelős a hamisan, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár.